Home

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code bevordert de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code en bewaakt de naleving door beursgenoteerde vennootschappen. De Code geeft een richtlijn voor de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en aandeelhouders.