De Commissie

De Monitoring Commissie bevordert de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code en bewaakt de naleving door beursgenoteerde vennootschappen. 

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Corporate Governance Code te bevorderen en voert deze taak onder meer uit door:

  • het ten minste jaarlijks inventariseren op welke wijze en in welke mate de voorschriften van de Code worden nageleefd;
  • zich op de hoogte te stellen van internationale ontwikkelingen en gebruiken op het terrein van corporate governance met het oog op convergentie van nationale codes;
  • het signaleren van leemtes of onduidelijkheden in de Code.

De Commissie doet ten minste een keer per jaar verslag van haar bevindingen aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en voor Rechtsbescherming. In dit verslag kan de Commissie ook richtlijnen (guidance) geven voor naleving van voorschriften in de Code.