Samenstelling

De huidige Commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. Per 1 januari 2019 is de Commissie door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor vier jaar benoemd.

Voorzitter

Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr;

Leden

Mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma;

De heer mr. P.J. Gortzak;

De heer mr. S. Hepkema;

De heer jhr. drs. D.R. Hooft Graafland RA;

Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel;

De heer drs. R.M.S.M. Munsters MiF.

Secretariaat

Mevrouw mr. R. KitamanĀ 

Mevrouw mr. S.M. de MikĀ