Samenstelling

Op dit moment zijn er geen Commissieleden benoemd. Op basis van de signalen van de Commissie in het slotdocument heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat besloten per 1 januari 2023 geen nieuwe Commissieleden te benoemen. Eerst wil zij de resultaten afwachten van een inmiddels gestarte verkenning naar hoe de Code toekomstbestendig kan worden ingericht. Het secretariaat van de Commissie is wel bereikbaar. 

Secretariaat

De heer R.R.D. van der Velde

Mevrouw mr. S.M. de Mik