Slotdocument Commissie Van Manen

 

Op 29 januari publiceert de Monitoring Commissie Corporate Covernance Code haar slotdocument. Dit vierde en tevens laatste rapport is een document waarin de Commissie terugblikt op de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar heeft verricht en ingaat op een aantal actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht zullen vragen in de toekomst, zoals de rol van aandeelhouders ten aanzien van lange termijn waardecreatie van de onderneming. Tevens bevat het rapport de resultaten van de monitoring van de naleving van het boekjaar 2016.

DOWNLOAD SLOTDOCUMENT COMMISSIE VAN MANEN

U vindt het persbericht Slotdocument Monitoring Commissie Corporate Covernance Code hier.

 

Om beter inzicht te krijgen in de rol die aandeelhouders kunnen spelen ten aanzien van lange termijn waardecreatie van de onderneming, heeft de Commissie onderzoek laten uitvoeren naar de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij Nederlandse beursvennootschappen. In opdracht van de Commissie hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de rol van grote aandeelhouders binnen Nederlandse corporate governance in kaart gebracht.

U vindt het rapport ‘Large Shareholders in Corporate Governance’ uitgevoerd door Erasmus Universiteit Rotterdam hier.

Verder worden in het Slotdocument de resultaten gepresenteerd van het onderzoek door SEO Economisch Onderzoek naar de naleving van de Code door beursvennootschappen in het boekjaar 2016. Naast de uitvoering van het nalevingsonderzoek heeft de Commissie met het oog op de inwerkingtreding van de Code 2016 SEO Economisch Onderzoek ook verzocht om ook een eerste beeld te geven van de toekomstige naleving van de Code 2016. Middels een enquête heeft SEO Economisch Onderzoek beursvennootschappen bevraagd in welke mate de vennootschappen de nieuwe elementen in de Code 2016 al toepassen, of zij van plan zijn om in de rest van 2017 nog stappen te zetten en of zij knelpunten ervaren.

U vindt het Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016 uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek hier.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.