Voorstellen voor herziening en reacties

 

De Code 2016 is mede tot stand gekomen dankzij de vele waardevolle reacties op de ter consultatie voorgelegde wijzigingen. De onderdelen waarop de Commissie aanleiding heeft gezien om de ter consultatie voorgestelde principes en best practice bepalingen te verbeteren, worden toegelicht in een document.

Het document Reacties op het voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code – Verantwoording van het werk van de Commissie vindt u hier.

 

Voorstellen voor herziening

De consultatieperiode voor het voorstel voor herziening van de Code liep van 11 februari tot en met 6 april 2016 en heeft in totaal acht weken geduurd. Op het voorstel voor herziening van de Code heeft de Commissie 107 reacties ontvangen. Hiervan hebben 19 respondenten aangegeven geen prijs te stellen op publicatie van hun reactie.

Een separate consultatie heeft plaatsgevonden van het voorstel voor de toepassing van de herziene Code door vennootschappen met een one tier board. De consultatie liep van 3 augustus tot en met 28 september 2016 en heeft in totaal acht weken geduurd. Op dit voorstel heeft de Commissie 20 reacties ontvangen.

De reacties op beide voorstellen worden hieronder weergegeven.

 

Reacties op het voorstel voor herziening van de Code

Schragende partijen van de Code:

Andere reacties:

 

Reacties op het voorstel voor de toepassing van de herziene Code door vennootschappen met een one-tier board

Schragende partijen van de Code:

Andere reacties:

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.