Voorstellen voor actualiseren Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie publiceert vandaag een consultatiedocument met voorstellen voor actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code. 

Deze publicatie vormt het startsein voor de consultatieperiode waarin alle schragende partijen, andere stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent actualisatie van de Code. 

De Commissie doet dit voorstel tot actualisatie om de Code actueel, toekomstgericht en relevant te houden. Uit gesprekken die de Commissie heeft gehad met schragende partijen, bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen en andere belanghebbenden bleek dat behoefte bestaat aan bijstelling van de Code op het terrein van lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders. 

De Commissie doet daarnaast enkele voorstellen voor actualisering die verband houden met gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de invoering van de wettelijke bedenktijd en de nieuwe regels op het gebied van het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verder heeft de Commissie op verzoek van de Minister van Financiën beoordeeld of en in hoeverre de aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘Versterking Verantwoordingsketen’ van de Universiteit Leiden kunnen worden meegenomen in de actualisering en nadere duiding van de Code. Een gedeelte van deze aanbevelingen is meegenomen in de voorstellen tot actualisering van de Code. 

Consultatiereactie indienen

De consultatieperiode duurt acht weken, van 21 februari tot en met 17 april 2022. U kunt uw reactie tot en met 17 april 2022 sturen aan: secretariaat@mccg.nl. Uw reactie zal na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben.

Engelse vertaling

De Engelse vertaling van het consultatiedocument verwacht de Monitoring Commissie volgende week te publiceren.