Publicatie rapport monitoring boekjaar 2020

Op 15 december 2021 heeft de Monitoring Commissie het rapport monitoring over boekjaar 2020 overhandigd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

In het vandaag gepubliceerde Monitoring Rapport over boekjaar 2020 concludeert de Monitoring Commissie Corporate Governance Code dat beursvennootschappen meer betekenisvol kunnen rapporteren over naleving van de Corporate Governance Code. In dit Monitoring Rapport ligt de nadruk op de kwaliteit van rapportage door vennootschappen over vijf belangrijke thema’s in de Code: lange termijn waardecreatie, risicobeheersing, cultuur, diversiteit en beloningen. Op basis van het nalevingsonderzoek constateert de Commissie dat de rapportage vaak nog onvoldoende aansluit bij de onderliggende gedragsbepalingen, waardoor op de betekenis van rapportage op deze vijf belangrijke thema’s wordt ingeboet.