Verantwoording van herziening van de Code 2016

De Corporate Governance Code is herzien op 8 december 2016. Deze herziening is mede tot stand gekomen dankzij de vele waardevolle reacties op de ter consultatie voorgelegde wijzigingen van de Code die in 2008 door Commissie Frijns is vastgesteld. In dit document wordt – op hoofdlijnen – toegelicht op welke onderdelen de Monitoring Commissie  aanleiding heeft gezien om de ter consultatie voorge stelde principes en best practice bepalingen te verbeteren.