Reacties op voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code

Op woensdag 6 april 2016 is de consultatieperiode voor herziening van de Corporate Governance Code afgerond. Aan stakeholders en geïnteresseerden is de mogelijkheid geboden een reactie uit te brengen op het voorstel voor herziening van de Code en deel te nemen aan het publieke debat. De reacties op de consultatie zijn na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij is aangegeven dat de betrokkene daar bezwaar tegen heeft.