Voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie  presenteert in dit consultatiedocument voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code