Rapport monitoring boekjaar 2019

Op 14 december 2020 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code het rapport Monitoring boekjaar 2019 gepubliceerd. Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4%. Tegelijkertijd plaatst de Monitoring Commissie Corporate Governance Code kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages en is in het rapport meer aandacht voor de kwaliteit van toelichting en motiveringen in geval van afwijken. Tevens signaleert de Commissie verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code.

Net als voorgaande jaren is het onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.