SEO Onderzoek naleving boekjaar 2019

De Commissie heeft opdracht gegeven aan SEO om het nalevingsonderzoek uit te voeren.