Verantwoordingsdocument actualisatie Corporate Governance Code 2022

De Corporate Governance Code is geactualsieerd op 20 december 2022. Deze actualisatie is mede tot stand gekomen dankzij de vele waardevolle reacties op het ter consultatie voorgelegde voorstel voor actualisatie. In dit document wordt – op hoofdlijnen – toegelicht op welke onderdelen de Monitoring Commissie aanleiding heeft gezien om de ter consultatie voorge stelde principes en best practice bepalingen te verbeteren.