Reacties op voorstel van actualisatie van de Corporate Governance Code

Op 19 februari 2022 legde de Monitoring Commissie haar voorstellen voor actualisatie van de Corporate Governance Code ter consultatie. De consultatieperiode eindigde op 17 april 2022. Aan stakeholders en geïnteresseerden is de mogelijkheid geboden een reactie uit te brengen op het voorstel voor actualisatie van de Code en deel te nemen aan het publieke debat. De reacties op de consultatie zijn na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij is aangegeven dat de betrokkene daar bezwaar tegen heeft.