Persbericht consultatiedocument voorstel actualisatie Corporate Governance Code 2022

Dit is het persbericht voor de publicatie van het consultatiedocument met voorstellen voor actualisatie van de Corporate Governance Code. Op 21 februari 2022 heeft de Monitoring Commissie het consultatiedocument met voorstellen voor actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Alle schragende partijen en andere stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de actualisatie van de Code. 

Consultatiereactie indienen

De consultatieperiode duurt acht weken, van 21 februari tot en met 17 april 2022. U kunt uw reactie tot en met 17 april 2022 sturen aan: secretariaat@mccg.nl. Uw reactie zal na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben