Consultatiedocument: voorstel voor actualisering

De Monitoring Commissie presenteert in dit consultatiedocument voorstellen voor actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code. Alle schragende partijen en andere stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de actualisatie van de Code. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een actualisatie van de Code.

Consultatiereactie indienen

De consultatieperiode duurt acht weken, van 21 februari tot en met 17 april 2022. U kunt uw reactie tot en met 17 april 2022 sturen aan: secretariaat@mccg.nl. Uw reactie zal na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben