Monitoring Rapport boekjaar 2021

Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie het Monitoring Rapport over boekjaar 2021 overhandigd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.