SEO Onderzoek naleving boekjaar 2020

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze selectie centreert zich rond de volgende kernthema’s uit de Code: lange termijn waardecreatie, risicobeheersing, cultuur, diversiteit en beloningen