Persbericht rapport monitoring boekjaar 2020

Dit is het persbericht voor de publicatie van het rapport monitoring boekjaar 2020. Op 15 december 2021 heeft de Monitoring Commissie het monitoringsrapport over over naleving van de Corporate Governance Code in boekjaar 2020 gepubliceerd.