Rapport monitoring boekjaar 2018

Op 13 december 2019 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code het rapport Monitoring boekjaar 2018 gepubliceerd. Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 99%. Algemeen beeld is dat de vennootschappen de nieuwe principes in de Code - zoals lange termijn waardecreatie - omarmen, maar nog vragen hebben hoe deze nieuwe principes het best te implementeren. De Commissie rapporteert voor het eerst over de naleving van de Corporate Governance Code 2016. De Commissie heeft ervoor gekozen om in het eerste jaar van haar termijn uitsluitend het voorafgaande boekjaar 2018 te monitoren en niet tevens het boekjaar 2017.

Net als voorgaande jaren is het onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.