Onderzoek Corporate Governance in Nederland boekjaar 2012

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna de Commissie), zoals ingesteld op 11 december 2013, presenteert hierbij het onderzoek dat is gedaan naar de naleving van de code in boekjaar 2012. Dit onderzoek is verricht door Tilburg University.