Slotdocument Commissie Van der Meer Mohr 2022

Op 1 januari 2023 loopt de vierjarige termijn van de benoemde Commissieleden af. Ter afronding van haar zittingstermijn heeft de Commissie vandaag ook haar slotdocument gepubliceerd met daarin een korte terug- en vooruitblik.