Persbericht publicatie geactualiseerde Corporate Governance Code, Monitoring Rapport en slotdocument

Dit is het persbericht voor de publicatie van de geactualiseerde Corporate Governance Code, Monitoring Rapport en slotdocument. Op 20 december 2022 heeft de Commissie de geactualiseerde Code,het Monitoring Rapport over boekjaar 2021 en haar slotdocument gepubliceerd. Deze heeft Micky Adriaansens, de minister van Economische Zaken en Klimaat, in ontvangst genomen.