Taakopdracht

 

De commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de op grond van artikel 391, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gedragscode, de Nederlandse corporate governance code, te bevorderen.

De commissie voert haar taak onder meer uit door:

 a. het ten minste jaarlijks inventariseren op welke wijze en in welke mate de voorschriften van de gedragscode worden nageleefd;

 b. zich op de hoogte te stellen van internationale ontwikkelingen en gebruiken op het terrein van corporate governance met het oog op convergentie van nationale codes;

 c. het signaleren van leemtes of onduidelijkheden in de code.

 

Zie hier het Instellingsbesluit 2013.

 

 

 

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.