Samenstelling Monitoring Commissie Corporate Governance Code

 

Voorzitter

Prof. dr. J.A. van Manen
Partner Strategic Management Centre
Vicevoorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank NV

Lid raad van commissarissen Bornet Groep Rotterdam B.V.
Lid bestuur Stichting Maatschappij en Veiligheid
Lid bestuur Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen
 

Leden

Prof. dr. B.E. Baarsma
Directeur kennisontwikkeling Rabobank (vanaf april 2016)
Hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie Universiteit van Amsterdam
SER Kroonlid

Drs. E.F. Bos
Chief executive officer PGGM
Lid raad van toezicht van Nederlandse Opera & Ballet
Non-executive director Sustainalytics Holding BV

Mr. P.J. Gortzak
Hoofd Beleid Group Strategie en Beleid APG
Lid raad van toezicht CFK
Lid commissie Evaluatie Politiewet
Lid raad van toezicht Nationaal Register
Lid bestuur NL Sporter

Mr. S. Hepkema
Voorzitter raad van commissarissen Wavin NV
Lid raad van commissarissen SBM Offshore NV
Lid bestuur VEUO

R.J. van de Kraats RA
CFO & vice chairman Executive Board Randstad Holding NV
Non executive director OCI NV
Lid raad van commissarissen Schiphol Group

Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort
Hoogleraar financial law and governance Erasmus School of Law
Voorzitter raad van commissarissen Intertrust NV
Lid raad van commissarissen NN Group NV
Voorzitter Appeal Panel SRB
Lid bestuur IVO Center for Financial Law & Governance

 

Secretariaat

K. van Kalleveen, MA
Ministerie van Economische Zaken, directie Ondernemerschap

Mr. C.M. Molkenboer
Ministerie van Economische Zaken, directie Ondernemerschap

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.