Rapport monitoring boekjaar 2019

 

Op 14 december 2020 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code
het rapport Monitoring boekjaar 2019 gepubliceerd. Naleving van de herziene
Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met
98,4%. Tegelijkertijd plaatst de Monitoring Commissie Corporate Governance Code
kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages en is in het rapport meer aandacht
voor de kwaliteit van toelichting en motiveringen in geval van afwijken. Tevens
signaleert de Commissie verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code.

DOWNLOAD RAPPORT MONITORING BOEKJAAR 2019

Het persbericht treft u hier aan.

Net als voorgaande jaren is het onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Het nalevingsonderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u hier.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.