Jaarrapport 2008

 

Op 10 december 2008 is het derde rapport van de Monitoring Commissie aan het kabinet overhandigd. Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2007. In 2008 is over boekjaar 2007 aan de aandeelhouders gerapporteerd.

Hoofdbevindingen uit het rapport zijn:

  • Het nalevingspercentage door vennootschappen in 2007 is gemiddeld 95%; dat is hetzelfde percentage als in 2006. Vennootschappen passen gemiddeld 89% van de Codebepalingen onverkort toe. In gemiddeld 6% van de gevallen wordt uitgelegd wanneer wordt afgeweken van de Codebepalingen.
  • Uit de relatief hoge nalevingspercentages blijkt dat de Code zich over het algemeen heeft bewezen als een waardevol instrument van zelfregulering voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.
  • De naleving van de Code door institutionele beleggers verschilt per categorie. Zo leven de vijf grootste beleggingsinstellingen de Code voor 100% na, terwijl de vijf grootste levensverzekeraars een nalevingspercentage van 80% behalen. De vijf grootste ondernemingspensioenfondsen en de bedrijfstakpensioenfondsen leven de Code voor 60% respectievelijk 67% na.
  • De opkomst op aandeelhoudersvergaderingen bedraagt 58% (52% wanneer de vennootschappen die certificaten hebben uitgegeven buiten beschouwing worden gelaten).

U kunt het jaarrapport hier downloaden: jaarrapport 2008

Tevens kunt de volgende onderliggende onderzoeksrapporten met bijlagen raadplegen:

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.