Jaarrapport 2006

 

Op 20 december 2006 is het tweede rapport van de Monitoring Commissie aan het kabinet (Minister Zalm, Minister Wijn en Staatssecretaris Van Gennip) overhandigd. Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2005. In 2006 is over boekjaar 2005 aan de aandeelhouders gerapporteerd.

Hoofdbevindingen uit het rapport zijn:

  • Beursgenoteerde vennootschappen leven de Corporate Governance Code steeds beter na. De Code blijkt in de praktijk goed bruikbaar: het nalevingspercentage door vennootschappen is gemiddeld 96%; het toepassingspercentage komt op 92%.
  • Op het gebied van het beloningsbeleid is de transparantie gering. Het beloningsbeleid en de uitkomsten ervan dienen in inzichtelijke en begrijpelijke termen aan de aandeelhoudersvergadering te worden voorgelegd. Het is de taak van de raad van commissarissen daarvoor te zorgen.
  • De Code biedt ruimte aan ondernemingen om zich weerbaar op te stellen tegen activistische aandeelhouders. De Commissie benadrukt de integrale verantwoordelijkheid van bestuur en raad van commissarissen voor de onderneming. De Commissie staat positief tegenover een verlaging van de meldingsplichtdrempel van 5% naar 3% in combinatie met het invoeren van de verplichting voor 5%-aandeelhouders om hun intentie bekend te maken. Een verbetering van de communicatie tussen aandeelhouders en onderneming ook buiten de AVA acht de Commissie zinvol.

U kunt het jaarrapport hier downloaden: jaarrapport 2006 en de errata op het jaarrapport

Naast het jaarrapport van 2006 kunt u tevens de (onderliggende) onderzoeken downloaden die zijn verricht in opdracht van de Monitoring Commissie

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.