Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Integrale tekst van het Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code en het Wijzigingsbesluit van 19 juni 2024 met de aanpassingen en toelichting naar aanleiding van de Kamerbrief van 19 januari 2024 inzake toekomst van het Nederlands corporate governance stelsel.