Rapport monitoring boekjaar 2019

Op 14 december 2020 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code het rapport Monitoring boekjaar 2019 gepubliceerd. Het rapport is door Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, virtueel in ontvangst genomen.

Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4%. Tegelijkertijd plaatst de Monitoring Commissie Corporate Governance Code kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages en is in het rapport meer aandacht voor de kwaliteit van toelichting en motiveringen in geval van afwijken. Tevens signaleert de Commissie verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code.

Dit jaar heeft de Commissie besloten om de opzet van het nalevingsonderzoek te wijzigen om vennootschappen zo min mogelijk te belasten tijdens de eerste uitbraak van de COVID-19 pandemie. Er is geen verdiepende enquête gehouden onder de vennootschappen, maar een verdiepende bureaustudie die is gericht op het krijgen van meer inzicht in de kwaliteit van de gegeven toelichtingen en motiveringen in geval van afwijken.

Het persbericht treft u hier aan.

Het rapport monitoring boekjaar 2019 vindt u hier.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.