Verbreding accountantstoets

In het aanwijzingsbesluit waarmee de herziene Code wettelijk wordt verankerd, is de reikwijdte van de toetsing van de accountant van de corporate governance verklaring op verzoek van de Tweede Kamer verbreed naar een verenigbaarheidstoets voor alle onderdelen van de verklaring, inclusief de naleving van de corporate governance code. Schragende partij VEUO heeft haar zorgen over deze verbreding per brief kenbaar gemaakt aan de Commissie. De Commissie heeft per brief laten weten begrip te hebben voor de zorgen, maar ook van mening te zijn dat een verenigbaarheidstoets niet direct hoeft te leiden tot een onwenselijke situatie. Een en ander is wel afhankelijk van de uitwerking van de toets in de praktijk: accountants dienen op een praktische wijze invulling te geven aan de toets. De Commissie heeft dit onder de aandacht gebracht bij de NBA.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.