In memoriam: Marco Knubben

Tot ons verdriet is Marco Knubben, secretaris van de Monitoring Commissie, op 14 oktober jl. overleden.

Marco Knubben heeft, tot aan zijn ziekbed, met veel inzet gewerkt voor de commissie. We zullen hem missen.

We wensen zijn vrouw, kinderen, ouders, broer, grootmoeder en verdere familie en vrienden veel sterkte toe.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.