Nieuw lid Monitoring Commissie: prof. mr. R.H. (René) Maatman

Minister Zalm heeft, mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, prof. mr. R.H. (René) Maatman benoemd als lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns).

De heer Maatman is hoogleraar Vermogensbeheer aan de Radboud Universiteit en hoofd van de afdeling juridische en fiscale zaken van ABP Vermogensbeheer. De benoeming van de heer Maatman betekent dat de Monitoring Commissie wordt versterkt met een lid die zijn sporen heeft verdiend op het terrein van corporate governance. De heer Maatman heeft tal van publicaties over corporate governance op zijn naam staan en heeft ruime praktijkervaring met aandeelhoudersvergaderingen.

De heer Maatman is, net als de andere leden van de Monitoring Commissie, benoemd als onafhankelijk lid. Hij opereert derhalve zonder last of ruggespraak. De heer Maatman volgt prof. mr. drs. H.P.J. Ophof (voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters) op die per 1 juli jl. is teruggetreden als lid van de Monitoring Commissie.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.