Publicatie Herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016

Op donderdagochtend 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.

In het afgelopen jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op verzoek van de schragende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) een voorstel voor herziening van de Code gepubliceerd. Op dit voorstel heeft de Monitoring Commissie meer dan 100 reacties ontvangen van stakeholders en andere geïnteresseerden. Parallel aan het voorstel voor herziening heeft de Monitoring Commissie een voorstel geconsulteerd voor de toepasbaarheid van de Code op vennootschappen met een one tier board. Daar zijn 20 reacties op ontvangen.

De verkregen input op beide voorstellen is door de Monitoring Commissie betrokken bij het vaststellen van de herziene Code.

De voorzitter van de Monitoring Commissie zal  de Code op 8 december a.s. overhandigen aan Minister Kamp van Economische Zaken.

Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Corporate Governance Code in boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 wordt verankerd in de Nederlandse wet.

 

Voor nadere informatie

Caroline Molkenboer, secretaris

+ 31 6 5267 5418 / c.m.molkenboer@minez.nl 

Marieke Heringa / Citigate First Financial

+ 31 20 575 40 14 / marieke.heringa@citigateff.nl

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.