Nieuwe monitoring commissie publiceert nalevingsrapport 2013

De nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code presenteert hierbij het onderzoek dat is gedaan naar de naleving van de code in boekjaar 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vorige monitoring commissie. Om deze reden geeft de commissie slechts beperkt commentaar op dit onderzoek. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt u naar het onderzoek zelf verwezen. Dit is getiteld “Corporate Governance in Nederland: een onderzoek naar de stand van zaken in het boekjaar 2012 en de ontwikkelingen ten opzichte van het boekjaar 2011”, en is verricht door Tilburg University. Het commentaar vindt u hier. Het nalevingsonderzoek vindt u hier.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.