eenmalige monitoring van de aanbevelingen

De Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen werden in het rapport van de commissie Peters opgeroepen gehoor te geven aan de 40 aanbevelingen van de commissie Peters door in 1998 actief in te gaan op de relevante aspecten van corporate governance, daarvan verslag te doen en een en ander uitdrukkelijk in de algemene vergadering van aandeelhouders van 1998 aan de orde te stellen. Om deze aanbeveling luister bij te zetten, stelde de commissie voor om te komen tot een eenmalige monitoring van de naleving van haar aanbevelingen. In 1998 vond deze monitoring plaats, in odpracht van de Monitoring Commissie Corporate Goverance, onder voorzitterschap van Jaap Peters.

De onderzoeksresultaten werden op 3 december 1998 aan de minister van Financiën, Gerrit Zalm, aangeboden. De Monitoring Commissie Corporate Governance concludeerde in haar rapport dat weliswaar door de beursgenoteerde vennootschappen redelijk gehoor werd gegeven aan de aanbevelingen (meer aan die betreffende raad van commissarissen en het bestuur dan die betreffende de invloed van aandeelhouders), docht dat zich per saldo in de bestaande verhoudingen geen betekenisvolle wijzigingen hebben voorgedaan, met name niet op het punt van de factor kapitaal.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicate "Monitoring Corporate Governance in Nederland 1998" en is te bestellen bij Kluwer (ISBN 90 268 3353 9).

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.