Interessante links

European Corporate Governance Institute: website met alle nationale en internationale corporate governance codes

OESO: website met de OECD Corporate Governance Principles

Global Corporate Governance Forum: samenwerkingsverband tussen OESO en Wereldbank om de internationale corporate governance standaarden op een hoger niveau te brengen

Europese Commissie: website met de laatste voorstellen van de Europese Commissie

VNO-NCW: link naar het dossier "corporate governance" van werkgeversorganisatie VNO-NCW

Vereniging van Effectenbezitters: website van de belangenorganisatie van beleggers

Eumedion: stichting die de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers behartigt op het gebied van corporate governance en duurzaamheid

NBA: website met het laatste nieuws voor accountants

International Corporate Governance Network: het internationale samenwerkingsverband van pensioenfondsen

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.