Kabinetsreactie op eenmalige monitoring

In mei 1999 formuleerde het kabinet zijn reactie op de resultaten van het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Op basis van zijn conclusie dat zelfregulering op een aantal vlakken niet bleek te werken, stelde het kabinet een aantal wetswijzigingen voor ten aanzien van: i) vergroting van de transparantie van ondernemings- en bestuursgegevens; ii) vergroting van de zeggenschap van aandeelhouders en iii) mogelijkheden voor aandeelhouders om deel te nemen aan de besluitvorming op de algemene vergadering van aandeelhouders.

U kunt de kabinetsreactie hier downloaden.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.