Rapport evaluatie en actualisering Nederlandse corporate governance code

Op 4 juni 2008 heeft de Monitoring commissie Corporate governance code het rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse Corporate governance code 2003 aangeboden aan de Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin en de Minister van Financiën, Wouter Bos.

In het rapport, waarin zij de balans opmaakt van drie jaar monitoring van de naleving van de Code, komt de Commissie onder meer met voorstellen voor aanpassing van de Code op het gebied van beloningen van bestuurders, diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen, verantwoordelijkheid van aandeelhouders en de rol van bestuur en raad van commissarissen bij overnames. Dit naar aanleiding van het in het voorjaar 2008 door VNO-NCW, VEUO, VEB, Eumedion, NCD, NYSE, Euronext en FNV en CNV gedane verzoek om de Code te actualiseren.

Het rapport ging ook in op het in opdracht van de Monitoring Commissie verrichtte onderzoek naar de perceptie van (buitenlandse) institutionele beleggers(Engelstalig). Ook is een Nederlandse samenvatting van het rapport beschikbaar.

Belangstellenden zijn tot 15 september 2008 in de gelegenheid gesteld op de voorstellen tot aanpassing van de Code te reageren. De volgende reacties zijn door de Monitoring Commissie ontvangen:

Drie respondenten hebben aangegeven geen prijs te stellen op publicatie van hun reacties.

Op 10 december 2008 heeft de Commissie Frijns de geactualiseerde Nederlandse Corporate governance code gepresenteerd.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.