Evaluatie aanbevelingen in 2002

Tegen de achtergrond van nieuwe corporate governance wetgeving, jurisprudentie, een omgeslagen beursklimaat en enkele geruchtmakende boekhoudschandalen in de Verenigde Staten nam de Nederlandse Corporate Governance Stichting in 2002 het initiatief om de ontwikkelingen op het terrein van corporate governance en de wijze waarop de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen hiermee sinds het rapport van de commissie Peters uit 1997 omgaan, te evalueren. De resultaten werden in december 2002 aan de toenmalig minister van Financiën, Hans Hoogervorst, aangeboden. De conclusies van het nieuwe monitoring rapport waren niet op alle punten positief. Met betrekking tto transparantie en verantwoording werd vooruitgang geconstateerd. Daarnaast werd gesteld dat de aanbevelingen ook een positieve invloed hebben gehad op de wetgeving en de rechtspleging. De onderzoekers concludeerden dat er nog veel ruimte voor verbetering was. De beursgenoteerde vennootschappen bleken een weinig pro-actieve houding op het terrein van corporate governance aan te nemen. Vennootschappen reagereerden en anticipeerden meer op wetgeving dan dat zij uit eigen beweging de aanbevelingen van de commissie Peters naleefden. Tot slot werd geconcludeerd dat op een aantal punten er sprake was van stilstand, of zelfs achteruitgang. De onderzochte jaarverslagen boden, volgens de onderzoekers, onvoldoende informatie om aandeelhouders in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de werkzaamheden van de commissarissen. Er was ook een beperkte aandacht voor corporate governance in het jaarverslag.

De conclusies van de Stichting vormden de opmaat tot het instellen van een nieuwe commissie corporate governance, de commissie Tabaksblat, die een vernieuwde code voor 'best practice' zou moeten opstellen. De commissie Tabaksblat werd op 10 maart 2003 ingesteld.

De onderzoeksresulaten zijn gebundeld in de publicatie "Corporate Governance in Nederland 2002; De stand van zaken." Een samenvatting van het onderzoek is te vinden in het ESB-artikel van A. de Jong en P.G.J. Roosenboom.

Samenvatting onderzoeksresultaten

Een aantal delen van de bundel zijn hieronder te downloaden:

J.F.M. Peters "Vijf jaar Corporate Governance in Nederland"

L. Timmerman "Ontwikkelingen in het recht en suggesties voor een nieuwe code"

J. Grazell "De internationale ontwikkeling van Corporate Governance"

P.P. de Kong "De rol van pensioenfondsen"

Ph. Wallage "Accountant als het cement van Corporate Governance"

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.