Enquête gedrag aandeelhouders

In april 2006 heeft de Monitoring Commissie (met medewerking van VEUO en Eumedion) aan Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en aan beleggers in deze ondernemingen een vragenlijst voorgelegd inzake de rol van aandeelhouders bij beursgenoteerde ondernemingen.

De vragenlijst is onderverdeeld in zes thema's:

  1. informatie over aandeelhouders (wie zijn ze);
  2. informatievoorziening aan aandeelhouders;
  3. dialoog met individuele aandeelhouders voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering (AVA);
  4. dialoog met aandeelhouders in de AVA;
  5. institutionele beleggers;
  6. beschermingsconstructies en administratiekantoren.

In totaal zijn 38 reacties ontvangen. Hiervan zijn 32 afkomstig van ondernemingszijde, onderverdeeld in 13 AEX, 7 AMX en 12 overige fondsen, waarvan één niet in Nederland aan de beurs is genoteerd. Van beleggerszijde zijn 6 reacties ontvangen, waaronder een reactie van de VEB en Eumedion. De beleggers die hebben gereageerd vertegenwoordigen een substantieel deel van het in geinvesteerd aandelenkapitaal in Nederlandse fondsen.

 

Vragenlijst en resultaten

Klik hier om de vragenlijst te downloaden: vragenlijst aandeelhouders

Klik hier om de resultaten van de enquete te downloaden: resultaten enquete aandeelhouders

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.