De commissie

 

Op 11 december 2013 heeft minister Kamp van Economische Zaken een nieuwe monitoringcommissie ingesteld. De Monitoring Commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursvennootschappen en institutionele beleggers te monitoren. Met het oog hierop is afgesproken dat de Monitoring Commissie jaarlijks een rapport over de naleving uitbrengt.

De Monitoring Commissie wordt voorgezeten door de heer Jaap van Manen. De andere leden van de Monitoring Commissie zijn Barbara Baarsma, Else Bos, Peter Gortzak, Sietze Hepkema, Robert Jan van de Kraats en Hélène Vletter-van Dort. De Monitoring Commissie is voor een periode van vier jaar benoemd.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.