De commissie

 

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft per 1 januari 2019 een nieuwe monitoringcommissie benoemd. De Monitoring Commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursvennootschappen en institutionele beleggers te monitoren. Met het oog hierop is afgesproken dat de Monitoring Commissie jaarlijks een rapport over de naleving uitbrengt.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code bestaat uit de volgende leden:

a.         mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr;

b.         mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma;

c.         de heer mr. P.J. Gortzak;

d.         de heer mr. S. Hepkema;

e.         de heer jhr. drs. D.R. Hooft Graafland RA;

f.          mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel;

g.         de heer drs. R.M.S.M. Munsters MiF.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.