De Nederlandse Corporate Governance Code 2008

 

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen.

De Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld en is in december 2008 aangepast door de Commissie Frijns. In 2016 is de Code herzien door de Commissie Van Manen. De herziene Code treedt vanaf 1 januari 2017 in werking.

Nederlandse beursvennootschappen zullen in 2017 nog rapporteren over de naleving van de Code 2008 over het boekjaar 2016. Vanaf 2018 zal voor het eerst worden gerapporteerd over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 door het kabinet wordt verankerd in de Nederlandse wet.

DOWNOAD DE CODE 2008

 

Overzicht van guidance

Onduidelijkheden in de Code 2008 zijn voor eerdere Monitoring Commissies aanleiding geweest om guidance te ontwikkelen met een uitleg over bepaalde principes of best practice bepalingen. Guidance maakt geen deel uit van de codevoorschriften, zodat de beursgenoteerde vennootschappen formeel niet behoeven te reageren in het jaarverslag. Guidance kan echter als richtsnoer dienen voor beursgenoteerde vennootschappen en hun aandeelhouders.

De guidance is verspreid opgenomen in de eerder gepubliceerde monitoringrapporten. De huidige Monitoring Commissie wil graag de toegankelijkheid van deze guidance verbeteren met een inventariserend overzicht. Het gaat om geleverde guidance uit de monitoringrapporten die sinds het boekjaar 2009 – het jaar waarin de in 2008 geactualiseerde Code voor het eerst is gemonitord – is verschenen. Op verzoek van de schragende partijen werkt de Commissie thans aan voorstellen tot actualisatie van de Code. Tot de inwerkintreding van de geactualiseerde Code kunnen vennootschappen onderstaande aanbevelingen bij de huidige Code opvolgen.

Het overzicht van guidance vindt u hier.

 

Overzicht van Codebepalingen en wetgeving

Sommige onderdelen van de Code 2008 overlappen met wetgeving.  

Een overzicht van Codebepalingen en wetgeving vindt u hier.

 

Verankering in de wet

De informatie over naleving van de Code dient volgens de wet in het jaarverslag van de onderneming te worden opgenomen. Wanneer niet wordt uitgelegd waarom de Code niet één op één wordt toegepast is er sprake van niet-naleving.

Hieronder vindt u de besluiten waarmee de Code in de wet is verankerd:

Besluit 2009

Besluit 2004

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.