Eerste commissie corporate governance: commissie Peters

In april 1996 werd de eerste Nederlandse corporate governance commissie, onder voorzitterschap van Jaap Peters, ingesteld. De installatie van de commissie was een uitvloeisel van een compromis over een wetsvoorstel betreffende de doorbreking van beschermingsconstructies. De commissie kreeg tot taak te onderzoeken of het toenmalige evenwicht tussen toezicht, bestuur en aandeelhouders binnen de beursgenoteerde vennootschappen houdbaar was tegen de achtergrond van de internationalisering van de Nederlandse economie. De commissie Peters publiceerde in oktober 1996 haar conceptrapport. Na een uitgebreide consultatie werd in juni 1997 het definitieve rapport gepresenteerd. het rapport bevat aanbevelingen om de transparantie over het gevoerde ondernemingsbeleid en de verantwoording daarover te vergroten en om de aandeelhouders meer zeggenschap te geven, zodat zij inadequaat beleid of inadequate beleidsvoering kunnen corrigeren.

U kunt hieronder de 40 aanbevelingen van de commissie Peters downloaden:

Rapport Commissie Peters

Rapport Commissie Peters (Engelstalige versie)

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.