De Corporate Governance Code 2003 (de Code Tabaksblat)

Op 9 december 2003 werd door de toenmalige Commissie Tabaksblat de corporate governance Code gepresenteerd. De Code 2003 trad in werking op 1 januari 2004. Vanaf 1 januari 2005 dienden Nederlandse beursvennootschappen in hun jaarverslagen verantwoording af te leggen over de naleving van de Code overeenkomstig het "comply or explain" principe.

De code 2003 was onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

I) naleving en handhaving van de code;

II) het bestuur;

III) de raad van commissarissen;

IV) de (algemene vergadering van) aandeelhouders;

V) de audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit functie en van de externe accountant.

U kunt de Code 2003 hier downloaden:

de Nederlandse Corporate Governance Code 2003

The Dutch Corporate Governance Code 2003

De Code 2003 is per 1 januari 2009 vervangen door de geactualiseerde Corporate Governance Code (Code 2008) die op 10 december 2008 door de Commissie Frijns is gepresenteerd. Dit betekent concreet dat beursvennootschappen vanaf hun boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2009 of zoveel later de Code 2008 dienen toe te passen.

De Nederlandse Corporate Governance Code 2008

The Dutch Corporate Governance Code 2008

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.