De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft met ingang per 1 januari 2019 een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code benoemd. De Commissie volgt de Commissie Van Manen op, die in december 2016 de Code heeft geactualiseerd. De Monitoring Commissie is voor vier jaar ingesteld. Voorzitter is Pauline van der Meer Mohr.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code bestaat uit de volgende leden:

-           mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr;

-           mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma;

-           de heer mr. P.J. Gortzak;

-           de heer mr. S. Hepkema;

-           de heer jhr. drs. D.R. Hooft Graafland RA;

-           mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel;

-           de heer drs. R.M.S.M. Munsters MiF.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.