Disclaimer

 

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoeker. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.