Integriteit

 

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code hecht grote waarde aan transparantie en integriteit. De bepaling uit de Code ten aanzien van het voorkomen van tegenstrijdige belangen past de Commissie dan ook op zichzelf toe. Potentieel tegenstrijdige belangen worden binnen de Commissie besproken en waar nodig worden passende maatregelen genomen.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden, vraagt het gunnen van opdrachten in het bijzonder om aandacht. De Commissie laat jaarlijks verschillende onderzoeken uitvoeren door Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling hanteert de Commissie de regel dat commissieleden zich onthouden van enige betrokkenheid bij besluitvorming over gunning van onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling waar zij op enige wijze aan verbonden zijn. Vice versa geldt hetzelfde. Commissieleden onthouden zich van enige betrokkenheid bij het opstellen van offertes binnen de universiteit of onderzoeksinstelling ten behoeve van de Commissie.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.