Marktconsultatie 2006

Op 20 december 2006 heeft de Monitoring Commissie een consultatiedocument uitgebracht over de communicatie tussen aandeelhouders en vennootschap en over het toepassingsbereik van de Code.

De consultatie is geeïndigd op 15 maart 2007.

Het consultatiedocument kunt u hier downloaden: consultatiedocument

Uitgebrachte reacties op het consultatiedocument kunt u hier bekijken: reacties

Advies verhouding vennootschap-aandeelhouders en toepassingsbereik mei 2007

Op basis van het consultatiedocument en de reactie daarop heeft de Monitoring Commissie op 30 mei 2007 een advies uitgebracht aan het kabinet.

Een fundamentele wijziging van het Nederlandse corporate governance stelsel vanwege de actievere opstelling van aandeelhouders ongewenst. Wel zijn nadere spelregels nodig om de processen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders zorgvuldig te laten verlopen en een optimale belangenafweging mogelijk te maken. In het advies zijn de antwoorden vervat op de vragen van het kabinet naar aanleiding van het toegenomen aandeelhoudersactivisme.

Lees het volledige advies. (English version).

Zie ook de aanbiedingsbrief en het persbericht.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.