"De herziene code legt de focus op lange termijn waarde-creatie. Ik ben zeer verheugd dat de Code daarbij ook het belang van diversiteit versterkt. In competenties, maar ook nadrukkelijk op het gebied van evenwicht tussen mannen en vrouwen. Dat is essentieel in mijn ogen, je moet elkaar op een positieve manier challengen in de boardroom."

Hans de Boer, VNO-NCW

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.